Inschrijfformulier 'Praten met kinderen, train de trainer'

Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
E-mail adres: *
Geboortedatum en plaats: *
Werksetting/werkgever:
Werkzaam als (functie):
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
U gaat akkoord met onderstaande voorwaarden: *
 

U verklaart met deze inschrijving te voldoen aan de toelatingseis: academische opleiding orthopedagogiek of psychologie (of een vergelijkbare academische opleiding).

U schrijft zich in voor de training 'Praten met kinderen, train de trainer' en bevestigt het cursusgeld (€ 275,-) te (laten) voldoen na ontvangst van de factuur.

Aan deze inschrijving kunt u geen rechten ontlenen. De training vindt doorgang bij voldoende deelnemers.
U bent pas definitief geplaatst na ontvangst van het cursusgeld en een schriftelijke bevestiging van het SPON.

Annuleringsregeling:
Tot één maand voor aanvang van de training kan de deelname worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen of met terugstorting van betaalde trainingsgelden. Tot veertien dagen voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de training geven géén recht op terugbetaling. In overleg met de trainer kunt u zich laten vervangen.